Rekruter pełni bardzo ważną rolę pośredniczeniu między kandydatem a pracodawcą. Dotyczy to także rynku farmaceutycznego. Czym zajmują się konsultanci w agencji rekrutacyjnej?

Praca na stanowisku rekrutera jest niezwykle złożona i odpowiedzialna. To bardzo wymagający zawód, w którym niezbędna jest gotowość do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Widać to wyraźnie na przykładzie współczesnego rynku pracy. Ogromna konkurencja między firmami, a także trudności z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników to tylko niektóre problemy, z którymi spotyka się rekruter w swojej codziennej pracy.

Kim jest konsultant ds. rekrutacji?

Głównym zadaniem osoby na tym stanowisku jest nie tylko pomoc osobom poszukującym pracy, ale przede wszystkim zachęcanie osób pracujących do rozważenia nowych, lepszych możliwości na rynku pracy.

Rekruter zewnętrzny czyli konsultant w agencji rekrutacyjnej jest przede wszystkim opiekunem kandydata podczas jego udziału w rekrutacji. Jego zadaniem jest prowadzenie rekrutacji na zlecenie konkretnych pracodawców. Dbałość o to, by każdy kandydat biorący udział w rekrutacji miał poczucie bezpieczeństwa i znał swoje szanse jest tutaj priorytetem. Każdy konsultant ma obowiązek dopasować oferty pracy do swoich kandydatów a to oznacza, że musi ich dobrze znać dzięki nawiązanej relacji. Priorytetem są tu bowiem oczekiwania ze strony kandydatów (pracowników) i ich preferencje dotyczące zarówno rodzaju pracodawcy jak i charakteru pracy. W rozmowach z naszymi kandydatami zawsze zaznaczamy, że zadowolenie z przyszłej pracy jest uwarunkowane ofertą spełniającą jak najwięcej kryteriów zaadresowanych przez kandydata.  Kolejny istotny aspekt, o którym należy pamiętać to fakt, iż konsultant ds. rekrutacji nie pobiera od kandydatów żadnej opłaty za prowadzenie ich w rekrutacji. Wsparcie w poszukiwaniach dopasowanej oferty pracy jest bezpłatne.

Specjalista ds. rekrutacji – opis stanowiska

Opis stanowiska specjalisty/konsultanta ds. rekrutacji jest bardzo złożony. Wśród codziennych zadań, którym musi sprostać osoba wykonująca ten zawód, znajdują się m.in.:

  • bieżąca analiza aktualnych potrzeb pracodawców,
  • opracowywanie wraz z pracodawcą profilu idealnego kandydata na dane stanowisko,
  • przygotowywanie i publikacja ofert pracy zawierających możliwie najwięcej informacji istotnych dla kandydatów
  • komunikacja z wybranymi kandydatami, podczas której prezentowane są oferty dostosowane do ich oczekiwań
  • aktywne poszukiwanie/zachęcanie kandydatów do rozważenia rekrutacji realizowanych przez agencję rekrutacyjną
  • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania ze strony kandydatów
  • wspieranie kandydatów na każdym etapie rekrutacji (doradztwo)
  • tworzenie raportów na temat kandydatów, w których wyróżnione są ich oczekiwania i priorytety (dzięki temu kandydaci nie tracą czasu na rekrutacje, które z założenia nie są dla nich interesujące)
  • dbałość o to, by finalna oferta pracodawcy odpowiadała na oczekiwania kandydata prezentowane w rekomendacji
  • zapewnienie kandydatowi informacji zwrotnej na każdym etapie rekrutacji

Zakres obowiązków specjalisty ds. rekrutacji jest więc bardzo szeroki. Od osoby wykonującej ten zawód zależy powodzenie rekrutacji. To ona odpowiedzialna jest za znalezienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko zlecone przez pracodawcę. W ramach agencji rekrutacyjnej osoba ta odpowiada za jak najlepsze dopasowanie ofert pracodawców do kandydatów, celem znalezienia dla nich najlepszej pracy.

Wymagania do pracy na stanowisku konsultanta ds. rekrutacji

Dobry rekruter musi znać procedury i metody związane z prowadzeniem rekrutacji, a także wykazać się specjalistyczną wiedzą dotyczącą wykorzystywania narzędzi do wyszukiwania i oceny kandydatów. Oprócz tego powinien mieć rozeznanie w lokalnym rynku pracy.

Praca rekrutera wymaga przede wszystkim umiejętności interpersonalnych. Umiejętność nawiązania relacji z osobą poszukującą pracy jest podstawą warunkującą wzajemne zaufanie. Bez tego żaden kandydat nie powierzy losu swojej rekrutacji konsultantowi. Ponadto osoby, które pracują w agencjach rekrutacyjnych specjalizujących się w konkretnej branży, powinny odznaczać się szczególną wiedzą z danej dziedziny. Przykładowo rekruter prowadzący rekrutację do apteki lub firmy farmaceutycznej musi zgłębić tajniki tej branży, by swobodnie posługiwać się odpowiednią terminologią i rzetelnie doradzić kandydatom.

Agencje rekrutacyjne działają w wielu branżach, gdyż ich wsparcie jest często niezbędne. Branża farmaceutyczna nie jest tutaj wyjątkiem i również popularne jest korzystanie z pomocy firm zewnętrznych w realizacji rekrutacji. W przypadku agencji farmacja.hr, decyzja o jej powstaniu zapadła w 2017 roku jako odpowiedź na zapytania wielu kandydatów o wsparcie. Zadowolenie tych, którzy dzięki niej znaleźli pracę w branży farmaceutycznej potwierdza tylko słuszność decyzji i jest ogromną gratyfikacją dla jej konsultantów. Korzystając z agencji farmacja.hr każdy z kandydatów ma gwarancję, że jego CV nie zostanie wysłane bez jego wiedzy (np. do obecnego pracodawcy). Najistotniejsze jest jednak to, że konsultanci zawsze dopasowują oferty pracodawców tak, by spełniały one oczekiwania kandydatów a w komunikacji z pracodawcami dbają o to, by kandydaci byli traktowani jak partner w rozmowach.

Chcesz porozmawiać z konsultantem o zmianie pracy? →  Wypełnij formularz

 

Zobacz także: Międzynarodowy projekt rekrutacyjny dla farmaceutów.