Praca w Szwecji jako farmaceuta – dlaczego warto?

Zastanawiając się nad kierunkiem rekrutacji, jaki chcielibyśmy zaproponować naszym farmaceutom zainteresowanym wyjazdem za granicę, Szwecja okazała się najbardziej atrakcyjna. Zarówno pod względem warunków życia w kraju jak i organizacji poszczególnych etapów rekrutacji.

Szwecja to kraj, w którym dobrze jest być farmaceutą. Skandynawowie ufają farmaceutom, którzy cieszą się tutaj powszechnym szacunkiem. Większość pacjentów zanim trafi do gabinetu lekarskiego, najpierw idzie do apteki. Dobre są także relacje między aptekarzami a lekarzami. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. Istnieje tutaj przekonanie, że w ten sposób można pomóc sobie nawzajem w jeszcze lepszym wykonywaniu swojej pracy i osiągnięciu wspólnych celów. Przepisy prawa są przestrzegane, a i sam system prawny jest przejrzysty. Szwecja słynie z pięknej natury. Jest też zdecydowanie jednym z najlepszych krajów do wychowywania dzieci. Kobiety i mężczyźni są tutaj równi, wszyscy są otwarci, także na osoby z innych krajów. Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń i koszty życia, to Szwecja, w porównaniu chociażby z Norwegią, nie jest drogim krajem. Przeciętne zarobki farmaceuty umożliwiają godne życie, choć na codzienne stołowanie się w restauracji raczej nie pozwalają (ale w końcu kto tak robi?).

Jak funkcjonuje opieka zdrowotna i pomoc społeczna w kraju docelowym?

W przypadku Szwecji opieka zdrowotna jest w dużej mierze finansowana z podatków, a obywatele mają zapewniony równy dostęp do usług medycznych. Szwecja jest dobrym miejscem do dorastania dla dzieci. Wysoki standard życia w połączeniu ze wsparciem dla rodziny, pozwala zapewnić odpowiednie warunki do wychowania potomstwa. Szwecja była jednym z pierwszych krajów, które ratyfikowały Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka i od początku lat siedemdziesiątych aktywnie angażuje się w zapewnianie dzieciom niezbędnej opieki i wsparcia socjalnego. W Szwecji rodzicom przysługuje aż 480 dni płatnego urlopu – to jeden z najdłuższych urlopów rodzicielskich na świecie.

Edukacja szkolna jest bezpłatna, a przedszkolna częściowo finansowana przez rząd. Rodzicom oferowane są rozwiązania pozwalające na łączenie opieki nad dziećmi z karierą zawodową. Wszystkie dzieci w Szwecji mają zapewnioną bezpłatną opiekę zdrowotną, gwarantowaną z systemu podatkowego. Szczepienia, hospitalizacje, opieka dentystyczna oraz regularne wizyty kontrolne również finansowane są przez państwo. Wyjątkiem są leki, które refundowane są jedynie częściowo.

Jak wygląda praca w szwedzkiej aptece?

Struktura organizacyjna szwedzkiej apteki zależy tak naprawdę od jej wielkości. Godziny otwarcia uzależnione są od tego czy apteka znajduje się w centrum handlowym, czy też nie. Tym co wyróżnia Szwecję wśród innych krajów to fakt, że kierownik apteki nie musi być farmaceutą. Jeśli jednak kierownik czy manager nie jest farmaceutą, musi być nim osoba odpowiedzialna w aptece za opiekę medyczną. Manager odpowiada przede wszystkim za prowadzenie apteki, nie zaś za jej aspekt edukacyjny. Funkcjonuje przekonanie, że wszyscy pracujemy dla wspólnych celów. Jeśli ktoś ma pomysł, który może pomóc firmie to może, a wręcz powinien, podzielić się nim ze wszystkimi.

Czy możliwy jest wybór miasta?

Wielu farmaceutów rozważających możliwość przeprowadzki do Szwecji pyta o możliwość wyboru miejsca pracy. Oczywiście w trakcie rekrutacji bierzemy pod uwagę preferencje oraz osobowość Kandydatów, by finalna oferta dotyczyła zarówno dogodnej lokalizacji jak i odpowiedniego zespołu. Zależy nam bowiem na tym, by każdy z naszych Kandydatów czuł się w nowym miejscu komfortowo w dłuższej perspektywie.

Dlaczego szwedzkie sieci apteczne chętnie zatrudniają obcokrajowców?

W Szwecji brakuje farmaceutów, ponieważ uniwersytety nie kształcą ich w wystarczającej ilości. Poziom edukacji w Unii Europejskiej jest obecnie wyrównany, a poziom kształcenia farmaceutów w całej UE jest bardzo dobry.

Jak wygląda rekrutacja i jakie są warunki?

Realizację rekrutacji do Szwecji rozpoczęliśmy w 2017 roku. Polscy farmaceuci wyjeżdżali bowiem dotychczas głównie do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Te dwa kierunki były najbardziej preferowane, jeśli chodzi o emigrację w tej branży. Okazało się jednak, że to w jaki sposób zorganizowany jest cały proces rekrutacyjny ma ogromne znaczenie. Opieka jaką farmacja.hr otacza farmaceutę zainteresowanego wyjazdem jest nieporównywalna do każdej innej oferty. Kandydaci otrzymują nie tylko bezpłatny kurs języka szwedzkiego ale mogą też liczyć na wsparcie na każdym etapie rekrutacji aż do momentu samego wyjazdu. Kurs języka szwedzkiego przez pierwsze trzy miesiące odbywa się on-line za pośrednictwem Skype‘a i prowadzony jest przez lektorów zatwierdzonych przez naszego zagranicznego partnera, który jest w stałym kontakcie z potencjalnym pracodawcą. Następnym etapem jest wyjazd na kolejne 3 miesiące poświęcony intensywnej nauce  j. szwedzkiego za granicą, zakończonej egzaminem. Oczywistym jest, że decyzja dotycząca wyjazdu diametralnie zmienia życie, bowiem wymaga od kandydatów wytrwania w podjętej decyzji przez okres minimum trzech lat u tego samego pracodawcy.  Z drugiej jednak strony daje to duże poczucie bezpieczeństwa, gdyż nie ma ryzyka utraty pracy (jeśli wykonuje się ją oczywiście właściwie).  Do momentu wyjazdu agencja rekrutacyjna Farmacja.hr oferuje swoim kandydatom pełne wsparcie w zakresie rozmów z potencjalnym pracodawcą oraz naszym partnerem po stronie szwedzkiej.

Poszczególne etapy rekrutacji:

  • Po otrzymaniu CV konsultant agencji farmacja.hr przeprowadza wywiad, który trwa około 20 min., a jego część prowadzona jest w języku angielskim.
  • Następnie odpowiadamy na wszelkie pytania Kandydatów związane z wątpliwościami odnośnie wyjazdu, pracodawcy (w miarę możliwości), oraz ogólnych warunków umowy lojalnościowej.
  • Jeśli na tym etapie Kandydat jest nadal zainteresowany dalszym udziałem zapraszamy go do następnego etapu, czyli rozmowy poprzez Skype’a z naszym partnerem w Szwecji, który koordynuje cały proces. Wówczas rozmowa prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim i trwa około 45 min. Zwykle po niej Kandydaci nie mają już żadnych wątpliwości odnośnie szans i zagrożeń związanych z ewentualnym wyjazdem do Szwecji.
  • Jeśli główny koordynator projektu podejmie pozytywną decyzję o dalszym udziale Kandydata w procesie, następuje weryfikacja referencji, a Kandydat zostaje zaangażowany w szkolenie językowe on-line. W jego trakcie gromadzone są wszelkie niezbędne dokumenty, które kandydat powinien mieć przygotowane w celu podpisania umowy z pracodawcą.
  • Po podpisaniu kontraktu wyznaczona zostaje data wyjazdu na kurs językowy organizowany za granicą. Po ukończonym kursie należy uzyskać certyfikat uprawniający do pracy w aptece w Szwecji. Na tym etapie nasi Kandydaci osiągają poziom C1 języka szwedzkiego.
  • Powrót do Polski na około 2 tygodnie, po którym Kandydat udaje się do miejsca docelowego i rozpoczyna pracę w aptece.

Cały proces rekrutacji, od momentu aplikacji aż do rozpoczęcia kursu językowego on-line, trwa maksymalnie 1 miesiąc. Najczęściej są to dwa tygodnie, jeżeli obie strony są faktycznie zdecydowane na podjęcie współpracy a Kandydat nie ma żadnych wątpliwości, że chce wyjechać do Szwecji.

Od początku realizacji rekrutacji do Szwecji z farmacją.hr wyjechało już ponad 20 farmaceutów (niektórzy z rodzinami), a kolejnych 3 podpisało już umowy i za kilka miesięcy wyjeżdża na kurs językowy. Te zmiany okazały się dla nich szansą życiową, a szwedzkie apteki przekonały się o wartości polskich farmaceutów. Ponadto nasi farmaceuci bardzo cenią sobie otwartość i przychylność współpracowników.

Ze względu na fakt, że projekt współpracy z naszym partnerem zagranicznym jest długofalowy, mamy kolejne wakaty dla farmaceutów zainteresowanych pracą w szwedzkich aptekach. OFERTA PRACY

Bibliografia:

  1. WWW.MGR.FARM | jestem.farmaceutą Magazyn dla Farmaceutów.Wywiad z Guro Johnsen 2018r.

Czytaj także:

Farmacja w Norwegii – jak wygląda praca w aptece w krainie fiordów