W aptece irlandzkiej, magister farmacji może podjąć się pracy na kilku możliwych stanowiskach – superintendent pharmacist, supervising pharmacist, relief pharmacist, suport pharmacists lub locum pharmacist. Czym różnią się od siebie poszczególne pozycje i po czym poznać, że dane stanowisko jest dla nas najbardziej odpowiednie?

Superintendent pharmacist – to stanowisko nie ma swojego odpowiednika w Polsce. W sieci aptecznej to najwyższy rangą farmaceuta, który sprawuje ogólną kontrolę nad zarządzaniem apteką lub aptekami, w tym zarządzaniem klinicznym oraz zarządzaniem sprzedażą i dostawą leków, czyli zapewnia płynność funkcjonowania wszystkich aptek sieci oraz dba o przestrzeganie przez nie przepisów prawa. Jego obecność jest bardzo istotna z perspektywy zespołu apteki – to swoisty parasol ochronny, który zapobiega na przykład wywieraniu presji przez właściciela apteki ub menedżerów w zespole, wynikającej z nieznajomości prawa farmaceutycznego lub z chęci cięcia wydatków kosztem bezpieczeństwa pacjenta. Jedynym wymogiem, jaki należy spełnić aby móc ubiegać się o to stanowisko, jest 3-letnie doświadczenie w pracy w irlandzkiej aptece.

Supervising pharmacist   to tzw. farmaceuta nadzorujący (odpowiednik kierownika apteki w Polsce). Supervising pharmacist to farmaceuta odpowiedzialny za bieżące zarządzanie i prowadzenie jednej apteki. W aptekach prywatnych, supervising pharmacist pełni jednocześnie rolę superintendent. I podobnie jak w przypadku superintendent pharmacist, wymogiem formalnym do spełnienia przez kandydata aplikującego na to stanowisko jest 3-letnie doświadczenie w pracy w irlandzkiej aptece.

Support pharmacist – to tzw. drugi farmaceuta, wspomagający kierownika, pracujący na pełen etat.

Locum pharmacist – to farmaceuta zatrudniany na dyżury w aptece, która ma akurat braki kadrowe i potrzebuje wsparcia. Lucum pharmacist zatrudniany jest przez agencję (dwie wiodące agencje w Irlandii to Pharmaconex i Clarity Locums), której zadaniem jest przygotowanie pracowników do obsługi wszystkich programów aptecznych obecnych na rynku oraz proponowanie pracy na tzw. godziny w lokalizacji preferowanej przez danego farmaceutę. Stawki proponowane locum pharmacist  są zazwyczaj korzystne, jednak należy pamiętać, że w kwocie tej nie jest uwzględnione ubezpieczenie od błędów w wydawaniu leków.

Relief pharmacist – to farmaceuta pracujący zazwyczaj w sieci aptecznej. Jego etat rozdzielony jest pomiędzy kilka aptek, w których pracuje w ciągu tygodnia (np. w jednej aptece pracuje w poniedziałki i wtorki, w pozostałe dni tygodnia pracuje w innej aptece). Relief pharmacist zatrudniony jest przez sieć, dzięki czemu posiada ubezpieczenie od błędów w wydawaniu leków, jest również wdrożony w politykę firmy i zna sposób funkcjonowania aptek tej sieci. Relief pharmacist to również farmaceuta zatrudniony w aptece prywatnej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zróżnicowanie stanowisk w aptece irlandzkiej jest dość duże, dzięki czemu każdy kandydat może wybrać odpowiednią dla siebie pozycję. Jeśli zależy ci na zdobywaniu wiedzy i doświadczenia oraz poznaniu sposobu funkcjonowania aptek w tej części świata, odpowiednim stanowiskiem będzie z pewnością support pharmacist. Jeśli natomiast szukasz pracy na tzw. dyżury, chcesz podróżować i nie chcesz przywiązywać się do jednego miejsca i zespołu, lepszy będzie locum pharmacist. Składając aplikację do apteki irlandzkiej, warto więc znać specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach, aby uniknąć nieporozumienia i wybrać jak najkorzystniejszą dla nas ofertę.