W przypadku rekrutacji zagranicznych, powodzenie rekrutacji zależy w dużej mierze od tego, jak kandydat poradzi sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Niezależnie czy taka odbywa się twarzą w twarz, czy online, jest zazwyczaj źródłem stresu, nawet wtedy, gdy jesteśmy pewni swoich kompetencji. Aby ten stres zminimalizować, warto poświęcić czas na wcześniejsze przygotowanie. Świadomość pytań, które potencjalnie mogą paść w czasie job interview i zaplanowanie odpowiedzi jest kluczowe, a gdy dodatkowo wzbogacimy naszą wypowiedź odpowiednimi zwrotami i sformułowaniami, sukces mamy praktycznie w kieszeni.

Pierwsze wrażenie

Każdy wie, że dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, dlatego jeśli chcemy olśnić rekrutera lub przyszłego szefa naszym pozytywnym nastawieniem i zdolnościami komunikacyjnymi, warto pomyśleć o tym, aby się odpowiednio przedstawić:

Good morning/afternoon. My name is … and I want to thank you for this opportunity. – Dzień dobry. Nazywam się … i chciałbym podziękować za tą szansę.

Hello! My name is … and it’s a pleasure for me to be here. – Dzień dobry! Nazywam się … i bycie tutaj to dla mnie przyjemność.

i odpowiedzieć na klasyczne przywitanie:

How are you?

I am fine, thank you. And you?

Historia zawodowa

Jednym z elementów, które pojawiają się na każdej rozmowie rekrutacyjnej jest opowiedzenie o sobie – swojej ścieżce zawodowej, wykształceniu, dodatkowych kursach podnoszących kwalifikacje, oraz o aktualnie wykonywanych obowiązkach. Na tym etapie rozmowy, przydadzą się zatem poniższe zwroty:

I’ve been working as a… – Pracowałem jako/na stanowisku…

I studied at the University… – Studiowałem na uniwersytecie…

I have a diploma in… – Mam dyplom z….

I’ve finished a course in… – Ukończyłem kurs…

I’ve got a certificate in… – Mam certyfikat…

I speak English fluently. – Mówię płynnie po angielsku.

I know basic German. – Znam podstawy niemieckiego.

I speak a little Russian. – Mówię trochę po rosyjsku.

I worked in this position for two years. – Pracowałem na tym stanowisku przez dwa lata.

I have considerable experience in… – Mam doświadczenie w…

I have an experience as… – Mam doświadczenie jako…

I have been working in the field of… – Pracowałem w dziedzinie…

I have always been interested in… – Zawsze interesowałem się…

Zalety i sukcesy

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto również powiedzieć nieco o swoich mocnych stronach i sukcesach, przy czym najlepiej jest skoncentrować się na 2 – 3 cechach, które definiują nas najbardziej i z pewnością przydadzą się w wykonywanej pracy, na przykład:

I learn very quickly. – Szybko się uczę.

I’m an expert in… – Jestem ekspertem w…

I’m punctual. – Jestem punktualny.

I get on well with people. – Mam dobry kontakt z ludźmi.

I am eager to learn – Chętnie się uczę

I perform well under pressure – Dobrze sobie radzę pod presją czasu

I’m hard-working/ambitious – Jestem pracowity/ambitny

I am good at… – Jestem dobry w…

I am a committed and trustworthy person. – Jestem oddaną i godną zaufania osobą.

I am very flexible when it comes to change. – Jestem bardzo elastyczny, jeśli chodzi o zmiany.

Wady i słabości

Kiedy padnie pytanie o słabości, warto odpowiedzieć na nie w taki sposób, aby nie zrazić do siebie potencjalnego pracodawcy, a raczej przekuć je w naukę, możliwość zdobycia nowego doświadczenia. Słabość przedstawiona w pozytywny sposób utwierdzi pracodawcę w przekonaniu, że kandydat jest osobą świadomą, która nie unika odpowiedzialności za swoje działania i podjęte decyzje, wyciąga wnioski i dąży do perfekcji.

I used to have problems with… but now I’m… – Kiedyś miałem problemy z… , ale teraz…

I am too focused on my work and I need to find more time to relax. – Zbyt mocno skupiam się na swojej pracy i powinienem znaleźć więcej czasu na relaks.

Dlaczego warto wybrać właśnie mnie?

Aby przekonać pracodawcę, że twoja kandydatura jest najlepszym wyborem na proponowane stanowisko, warto podkreślić to podczas rozmowy, na przykład w taki sposób:

I am sure I’ll meet the challenge – Jestem pewien, że sprostam wyzwaniu

I’m looking to further my skills as a… – Liczę na rozwinięcie swoich umiejętności jako…

I would appreciate the opportunity to work for you. – Doceniłbym szansę pracy dla Państwa.

Problemy techniczne

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim powoduje duży stres, zwłaszcza gdy jest przeprowadzana w trybie online. Nie wszystkie pytania rekrutera są dla kandydata zrozumiałe, a gdy dochodzą do tego problemy techniczne, płynność wypowiedzi i ich zrozumienie bywają skutecznie zakłócone. W takiej sytuacji warto dopytać, poprosić o powtórzenie:

Excuse me, I didn’t hear you. Can you please say that again? – Przepraszam, nie dosłyszałem. Czy może to Pan powtórzyć?

Sorry, I didn’t understand you. Could you please say that again? – Przepraszam, nie zrozumiałem Pana. Czy może Pan powtórzyć?

I’m sorry, I didn’t hear the last part. Can you repeat it, please? – Przepraszam, nie dosłyszałem ostatniej części. Czy może Pan powtórzyć, proszę?

Wtrącenia 

Wypowiedź kandydata nie powinna nieść ze sobą samych suchych informacji – warto jest wzbogacić ją krótkimi wtrąceniami, które podkreślą naszą znajomość języka angielskiego, dodadzą wypowiedzi spójności, płynności i charakteru. W tym celu warto wykorzystać następujące zwroty:

As you will see from my rèsume…  – Jak pokazuje moje cv…

well — cóż…

actually — właściwie

as a matter of fact — prawdę powiedziawszy

furthermore — co więcej

on the other hand — z drugiej strony

to sum up — podsumowując

Na koniec

Gdy rozmowa rekrutacyjna dobiega końca, nie można zapomnieć o podziękowaniu przyszłemu pracodawcy lub rekruterowi za poświęcony czas i uwagę:

Thank you very much for your time. I’ll be waiting for your call! – Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Będę czekać na telefon od Państwa!

Thank you for taking your time to meet me. – Dziękuję, że poświęcił Pan/Pani czas na spotkanie się ze mną.

Thank you for your time. – Dziękuję za poświęcenie mi czasu.

In case you need anything else from me, I’ll be happy to meet again. – Jeśli będą Państwo czegoś jeszcze ode mnie potrzebowali, z radością spotkam się ponownie.