Agencja rekrutacyjna farmacja.hr uruchomiła pilotażową edycję programu „Poleć znajomego”. Polega on na rekomendowaniu znajomych, którzy posiadają wykształcenie farmaceutyczne – magistrów farmacji lub techników farmaceutycznych – do projektów rekrutacyjnych agencji. Jakie są zasady działania programu? Na jakie korzyści mogą liczyć jego uczestnicy?

 

Skąd pomysł na program „Poleć znajomego”?

Ostatnie 2 lata pokazały, że nasze wsparcie dla pracowników aptek jest pożądane. Agencja farmacja.hr każdy dzień wypełnia rozmowami z nowymi kandydatami o możliwościach, jakie dają im realizowane w agencji rekrutacje. W związku z coraz większym zaufaniem, jakim darzą nas kandydaci, oraz ich satysfakcją z nowej pracy, postanowiliśmy rozszerzyć zakres naszej komunikacji – mówi o przyczynach utworzenia nowych sposobów rekrutowania magistrów farmacji i techników farmaceutycznych Daria Cąpała, kierownik ds. rekrutacji agencji farmacja.hr. Program „Poleć znajomego” powstał, by spopularyzować działalność farmacji.hr jako ośrodka wspierającego poszukiwanie pracy w branży farmaceutycznej, a także zachęcić osoby, które dotychczas nie zdecydowały się na korzystanie z usług agencji, do spróbowania swoich sił przy wstawiennictwie znajomego.

 

Jak działa program „Poleć znajomego”?

Pilotażowa edycja programu „Poleć znajomego” polega na wskazaniu przez osobę polecającą kandydata (magistra lub technika, również stażystę), który chciałby zmienić pracę w aptece na lepszą lub ma problem w samodzielnym znalezieniu zatrudnienia. Dzięki zgłoszeniu ma on szansę na uzyskanie opiekuna z ramienia agencji, który będzie wspierał go w przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego, a osoba polecana może otrzymać bonus finansowy za udaną rekomendację potencjalnego pracownika. W ramach programu można zarekomendować dowolną liczbę osób. – Jeżeli ktoś z Twoich znajomych nie ma satysfakcji z obecnej pracy – porozmawiaj, poproś o jego zgodę i wyślij nam jego rekomendację. To nie zobowiązuje osoby rekomendowanej do udziału w rekrutacji, a może uświadomić, jakie ma perspektywy w kontekście jej indywidualnych potrzeb – dodaje Daria Cąpała.

Po uzyskaniu zgody rekomendowanego kandydata, należy przesłać jego CV poprzez formularz dostępny na naszej stronie. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania życiorysu polecanego znajomego, przedstawiciel agencji farmacja.hr zweryfikuje status polecanej osoby oraz skontaktuje się z nią, celem potwierdzenia chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a także wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia zawodowego. W przypadku finalnego zatrudnienia danego kandydata, osoba polecająca otrzyma bonus finansowy, którego wysokość zależy od stanowiska, na które wskazany znajomy zostanie zakontraktowany. Rekomendacja jest ważna przez trzy miesiące od daty przesłania i zarejestrowania CV kandydata w bazie agencji farmacja.hr. Szczegółowe zasady programu opisane są w regulaminie.

 Czytaj także:

 Farmaceuto może czas na zmianę pracy?

Jak wygląda praca rekrutera?