Kariera magistra farmacji w aptece ogólnodostępnej to, oprócz pełnienia misji, jaką niesie ze sobą ten zawód, także możliwość awansu. Farmaceuta po spełnieniu wielu wymagań może zostać kierownikiem placówki. Wiąże się to nie tylko z nowymi obowiązkami, ale przede wszystkim z nobilitacją zawodową i wzrostem wynagrodzenia.

Wymagania

Kierownikiem apteki może zostać osoba, która ukończyła studia w szkole wyższej na kierunku farmacja i tym samym posiada tytuł magistra farmacji. Ponadto konieczne jest aktualne prawo wykonywania zawodu oraz odpowiedni staż pracy w aptece. Jeśli kandydat posiada specjalizację z zakresu farmacji, musi udokumentować zatrudnienie w aptece przez 3 lata. Jeżeli farmaceuta nie posiada specjalizacji, wtedy powinien mieć minimum 5 lat stażu. Obliczając czas zatrudnienia w aptece, należy pominąć okres przebywania na zasiłku chorobowym, świadczeniach rehabilitacyjnych, zasiłkach wyrównawczych, zasiłkach macierzyńskich, zasiłkach opiekuńczych, okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, okresy czasowej niezdolności do pracy, urlop wychowawczy oraz każdy inny przypadek faktycznego nieświadczenia usług farmaceutycznych w aptece.

Obecnie nie istnieje żadne ograniczenie, które limitowałoby możliwość podjęcia funkcji kierownika apteki ze względu na wiek.

Rękojmia

Po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań osoba ubiegająca się o funkcję kierownika istniejącej lub nowo powstałej apteki musi złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Postępowanie mające na celu wydanie rękojmi jest konieczne zarówno w przypadku nowo otwieranej apteki, jak i każdej zmiany na stanowisku kierownika w aptece, która już funkcjonuje.

Kompetencje

Kierownik apteki odpowiada za funkcjonowanie apteki zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Musi zatem wykazać się znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki dotyczących:

  • izb aptekarskich,
  • prawa farmaceutycznego,
  • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  • przeciwdziałania narkomanii,
  • działalności leczniczej,
  • zawodu lekarza i lekarza dentysty,
  • systemu informacji w ochronie zdrowia,
  • produktów kosmetycznych.

Szczegółowy wykaz obowiązujących aktów prawnych znaleźć można na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej: http://www.nia.org.pl/akty-prawne/.

 

 

 Bibliografia:

  1. Autor: Arkadiusz Przybylski – magister farmacji, kierownik apteki

Czytaj także:

Marka osobista farmaceuty – jak ją zbudować?

Kierownik apteki – cz.II