Jak wygląda praca rekrutera? Wymagania i zakres obowiązków specjalisty do spraw rekrutacji.

Rekruter pełni bardzo ważną rolę w każdym większym przedsiębiorstwie. Dotyczy to także firm farmaceutycznych. Co ciekawe, również właściciele aptek coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych agencji rekrutacyjnych. Czym zajmują się rekruterzy i dlaczego ich zawód jest tak ceniony?

Praca na stanowisku rekrutera jest niezwykle złożona i odpowiedzialna. To bardzo wymagający zawód, w którym niezbędna jest gotowość do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Widać to wyraźnie na przykładzie współczesnego rynku pracy. Ogromna konkurencja między firmami, a także trudności z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników to tylko niektóre problemy, z którymi spotyka się rekruter w swojej codziennej pracy.

Kim jest rekruter?

Rekruter to inaczej specjalista do spraw rekrutacji. Osoba na tym stanowisku jest przedstawicielem branży HR, czyli Human Resources. Jej głównym zadaniem jest więc zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza dbałość o poprawne przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych.

Co ważne, na rynku pracy funkcjonują rekruterzy zewnętrzni i wewnętrzni. To bardzo istotny podział, związany z obszarem działalności pracowników HR. Rekruterzy zewnętrzni to przedstawiciele firmy zewnętrznej, np. agencji rekrutacyjnej, którzy są opiekunami kandydata podczas jego udziału w rekrutacji. Ich zadaniem jest prowadzenie rekrutacji na zlecenie konkretnych klientów. To właśnie z ich usług korzystają często właściciele aptek. Dbają o to, by każdy kandydat biorący udział w rekrutacji miał poczucie bezpieczeństwa i znał swoje szanse. Drugi typ, czyli rekruterzy wewnętrzni, to osoby zatrudnione w strukturach danej firmy. Zajmują się projektami rekrutacyjnymi wyłącznie na rzecz macierzystego przedsiębiorstwa.

Specjalista ds. rekrutacji – opis stanowiska

Opis stanowiska rekrutera jest bardzo złożony. Wśród codziennych zadań, którym musi sprostać osoba wykonująca ten zawód, znajdują się m.in.:

  • tworzenie planu i strategii rekrutacji poprzez analizowanie aktualnych potrzeb i oczekiwań firmy,
  • określanie reguł związanych z procedurami rekrutacyjnymi,
  • przygotowywanie i publikacja ofert pracy (np. w Internecie i w prasie),
  • opracowywanie profilu idealnego kandydata na dane stanowisko,
  • porządkowanie, analiza i selekcja CV kandydatów,
  • przygotowywanie i administrowanie wewnętrzną bazą dokumentów aplikacyjnych,
  • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w firmie, a także testów psychologicznych i testów predyspozycji,
  • aktywne poszukiwanie kandydatów do pracy (np. poprzez użycie portali społecznościowych i biznesowych),
  • przygotowywanie raportów, sprawozdań i rekomendacji,
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa na wydarzeniach związanych z branżą HR (np. na targach pracy).

Zakres obowiązków specjalisty ds. rekrutacji jest więc bardzo szeroki. Od osoby wykonującej ten zawód niejednokrotnie zależy poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. To ona odpowiedzialna jest za znalezienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko. W ramach agencji rekrutacyjnej osoba ta odpowiada za jak najlepsze dopasowanie ofert Klientów do kandydatów, celem znalezienia dla nich najlepszej pracy.

Wymagania do pracy na stanowisku rekrutera

Jeśli chodzi o wykształcenie specjalisty do spraw rekrutacji, większość firm nie ma żadnych ścisłych wymogów. Mimo to preferowane jest ukończenie studiów wyższych, najlepiej na takich kierunkach, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia lub socjologia. Pracę rekrutera wykonują też często absolwenci pedagogiki, marketingu lub ekonomii.

Dobry rekruter musi znać procedury i metody związane z prowadzeniem rekrutacji, a także wykazać się specjalistyczną wiedzą dotyczącą wykorzystywania narzędzi do wyszukiwania i oceny kandydatów. Oprócz tego powinien mieć rozeznanie w lokalnym rynku pracy.

Praca rekrutera wymaga biegłej obsługi komputera i często bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Osoby, które pracują w agencjach rekrutacyjnych specjalizujących się w konkretnej branży, powinny odznaczać się szczegółową wiedzą z danej dziedziny. Przykładowo rekruter prowadzący rekrutację do apteki lub firmy farmaceutycznej musi zgłębić tajniki tej branży, by swobodnie posługiwać się odpowiednią terminologią i rzetelnie ocenić kandydata.

Oprócz spełnienia wymogów formalnych rekruterzy powinni odznaczać się odpowiednimi kompetencjami miękkimi. Wyjątkowo ważna jest komunikatywność, odporność na stres i umiejętność wnikliwej obserwacji i wyciągania wniosków. Ważnym również jest, by wzbudzał zaufanie wśród potencjalnych pracowników, bo od tego w dużym stopniu zależy powodzenie rekrutacji.

Agencje rekrutacyjne działają w wielu branżach, gdyż ich wsparcie jest często niezbędne. Branża farmaceutyczna nie jest tutaj wyjątkiem i również popularne jest korzystanie z pomocy firm zewnętrznych w realizacji rekrutacji. W przypadku agencji farmacja.hr, decyzja o jej powstaniu zapadła w 2017 roku jako odpowiedź na zapytania wielu kandydatów o wsparcie. Zadowolenie tych, którzy dzięki niej znaleźli pracę w branży farmaceutycznej potwierdza tylko słuszność decyzji i jest ogromną gratyfikacją dla jej rekruterów.Ponadto, do farmacja.hr zgłasza się coraz więcej Klientów ze względu na wysoką jakość jej usług, zakres działań oraz chętnych do współpracy kandydatów.

 

Czytaj także:

Farmaceuto, może czas na zmianę pracy?