Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę lub o staż to jeden z ważniejszych momentów w karierze. Procesy rekrutacji i selekcji w firmach mają wpływ na znalezienie odpowiednich pracowników, a tym samym są jednym z elementów sukcesu firmy. W branży farmaceutycznej rozmowy kwalifikacyjne zwykle opierają się nie tylko na postrzeganym wizerunku kandydata, ale także na jego wiedzy, kompetencjach i posiadanych umiejętnościach twardych oraz miękkich.

Kandydaci do rozmowy rekrutacyjnej o pracę lub o staż powinni być bardzo dobrze przygotowani. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pierwszej rozmowy rekrutacyjnej, na przykład o staż, ponieważ kandydat nie posiada doświadczenia ani ogólnej wiedzy bezpośredniej na temat procesów rekrutacji. W przypadku kolejnych rozmów o pracę możliwe jest wyciągnięcie wniosków z popełnianych błędów. Jak przygotować się do rozmowy o pracę w branży farmaceutycznej? Jakie metody rekrutacji najczęściej są spotykane? Podpowiadamy.

Czym charakteryzuje się rekrutacja w branży farmaceutycznej?

Firmy farmaceutyczne i apteki stosują różne metody rekrutacji i selekcji kandydatów, w zależności od branży, stanowiska, sposobu pracy i zakresu obowiązków. Można jednak wyróżnić główne etapy rekrutacji w branży farmaceutycznej. Pierwszą fazą jest analiza CV oraz listów motywacyjnych kandydatów. Dokumenty te mogą być wysyłane do pracodawcy przez specjalny formularz na stronie lub mailem, albo też przynoszone osobiście do apteki lub biura. Osoby, które zostały wyselekcjonowane, zwykle zostają zaproszone na drugi etap, czyli na rozmowę kwalifikacyjną. Zdarza się, że rozmowa rekrutacyjna poprzedzona jest testami zdolności, na przykład znajomości języka obcego, myślenia analitycznego lub innych kompetencji (na przykład doboru odpowiednich leków, znajomości nowych firm farmaceutycznych, nowych leków itp.). 

Jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną – najczęstsze pytania?

Rozmowa kwalifikacyjna to moment, gdy kandydat przedstawia się osobiście, dlatego bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Zdaniem psychologów i specjalistów do spraw zarządzania, pierwsze 12 sekund może zdecydować o tym, czy kandydat otrzyma wymarzoną pracę. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej jest więc bardzo ważne. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na przykład w aptece, mogą pojawić się następujące grupy pytań i zadań:

 • zagadnienia ogólne związane z wykształceniem kandydata, doświadczeniem zawodowym, jego silnymi i słabymi stronami;
 • zagadnienia branżowe dotyczące znajomości leków, receptur, sytuacji branży farmaceutycznej w obecnym momencie, znajomości historii firmy, do której kandydat się zgłosił oraz konkurentów na rynku, zagadnienia prawne;
 • zdolności praktyczne związane z umiejętnościami miękkimi, na przykład odegranie scenki z klientem apteki lub case study z konkretnym problemem klienta;
 • testy wiedzy zawodowej, przy czym należy pamiętać o rygorze ustawodawczym związanym z prywatnością i poufnością danych pacjentów; oznacza to, że kandydat nie może otrzymać wglądu w system komputerowy z danymi pacjentów lub rzeczywistych recept, które otrzymała apteka;
 • testy psychologiczne, które pomagają w określeniu predyspozycji zawodowych, kwestionariusze osobowości, badanie zdolności pracy pod presją czasu.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – ogólne wskazówki?

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej należy rozpocząć od razu po otrzymaniu informacji o terminie rozmowy. Krok po kroku przedstawimy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • zdobycie informacji o firmie, branży, konkurencji na rynku;
 • przygotowanie się na najczęściej pojawiające się pytania (można znaleźć je na forach internetowych oraz na profesjonalnych blogach rekruterów);
 • przećwiczenie na głos swojej wypowiedzi i sposobu prezentacji samego siebie;
 • zadbanie o odpowiedni strój, który będzie elegancki, schludny i dopasowany do kultury organizacyjnej firmy;
 • przygotowanie się na stresujące sytuacje oraz na wywiad behawioralny dotyczący zachowań w trudnych momentach, na przykład rozmów z klientem;
 • dzień przed rozmową dobrze jest się zrelaksować i wyspać.

Bibliografia

 1. Barańska, A., Drop, B., Jurek, A., Mińko, M., Deryło, M. (2014). Identyfikacja dobrych praktyk zarządzania handlem na rynku farmaceutycznym na przykładzie przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Farmacja Polska, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, tom 70,  nr 8.
 2. Czopek, Ł. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sieci nowosądeckich aptek.
 3. Kulczycka, L. (2007). Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?. ABC a Wolters Kluwer business.
 4. Olszak, E. (2014). Nowoczesny dobór personelu – kierunki rozwoju metod i narzędzi w rekrutacji i selekcji. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (349).
 5. Schulz, A. (2017). Motywy wyboru zawodu przez farmaceutów. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne.

Czytaj także:

Praca sezonowa w aptekach

Farmaceuto, może czas na zmianę pracy?