Farmaceuta, który chce pracować za granicą, zanim podejmie to wyzwanie, musi pamiętać o konieczności skompletowania szeregu dokumentów, które są niezbędne przy podjęciu zatrudnienia. Niektóre procedury są nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne. W wielu krajach konieczne jest uiszczenie opłaty za otrzymanie zezwolenia na wykonywanie zawodu (koszty te mogą sięgać około 2 tys. zł), stąd warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Poza wymaganiami formalnymi, praca farmaceuty za granicą wymaga znajomości języka zarówno użytkowego, jak i specjalistycznego – związanego z zawodem. Angielski bywa niewystarczający do swobodnej komunikacji, dlatego w wielu krajach wymogiem jest również znajomość języka urzędowego. Właśnie z tego powodu, jeszcze przed rozpoczęciem procesu aplikacji, warto skontaktować się z wyspecjalizowaną agencją, która krok po kroku przeprowadzi przez proces ubiegania się o wymarzoną pracę.

Praca farmaceuty w krajach Unii Europejskiej

Aby pracować jako farmaceuta w krajach Unii Europejskiej, trzeba przede wszystkim uzyskać uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach UE.

Podstawą do ich uznania jest Europejska Legitymacja Zawodowa (EPC), wydawana przez Naczelną Izbę Aptekarską. Do jej wydania potrzebny jest dowód osobisty, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie zgodności dyplomu zgodnie z Dyrektywą UE, zaświadczenie o niekaralności zawodowej, prawo wykonywania zawodu i dokumenty poświadczające przepracowanie co najmniej 3 lat przez ostatnie 5 lat pracy (dotyczy osób, które uzyskały dyplom przed 2004 r). Koszt wydania zaświadczeń wynosi 63 złote od 1 sztuki. Dyrektywa UE jest dostępna pod adresem: eur-lex.europa.eu – Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

 

Farmaceuta w Szwecji

Farmaceuci, którzy chcą pracować za granicą, coraz częściej decydują się na wyjazd do Szwecji, gdzie mają zapewnione większe zarobki niż w Polsce. Duży w tym udział agencji rekrutacyjnych, które pomagają kandydatom zadomowić się w nowym kraju i z powodzeniem przejść przez całą ścieżkę procesu rekrutacyjnego. Ważnym elementem ich pracy są kursy językowe finansowane przez firmę, dzięki którym można opanować komunikację jeszcze przed przyjazdem do Szwecji. Nauka trwa kilka miesięcy, a jej ukończenie jest równoznaczne z odbyciem 3-miesięcznego treningu językowego za granicą. Kurs umożliwia farmaceucie porozumiewanie się na poziomie wystarczającym do podjęcia pracy w aptece.

Ubiegając się o pracę w Szwecji, lub innym kraju skandynawskim należy liczyć się z koniecznością złożenia określonych dokumentów. Podstawą jest podanie o pobyt na terenie tego kraju złożone w Ambasadzie Szwecji, lub w szwedzkim Urzędzie ds. Migracji (http://www.migrationsverket.se). Do podania dołącza się kopię dowodu osobistego, dyplom ukończenia studiów (3-letnie licencjackie, lub 5-letnie magisterskie), zaświadczenie od pracodawcy o podjęciu zatrudnienia, oświadczenie o ukończeniu stażu, oraz przebieg kariery zawodowej. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język szwedzki i poświadczone notarialnie, lub przez tłumacza przysięgłego.

Ponieważ Szwecja jest krajem Unii Europejskiej, kwalifikacje zawodowe są uznawane na takich samych zasadach, jak w innych krajach UE.

Warunkiem koniecznym, który pozwala na pracę farmaceuty szwedzkiej apteki, jest znajomość języka na poziomie C1, co potwierdza się egzaminem zdawanym już na miejscu. Rekrutacją farmaceutów do pracy za granicą zajmują się wykwalifikowane agencje, które na bieżąco aktualizują wiedzę odnośnie ewentualnych zmian warunków zatrudnienia.

Jeśli interesuje Cię praca w aptece w Szwecji, poznaj dalsze szczegóły i aplikuj. Z farmacją.hr o nic nie musisz się martwić.

Farmaceuta w Niemczech

Farmaceuta, który chce rozwijać karierę zawodową w Niemczech, zobligowany jest do uzyskania tzw. aprobacji (Approbation). Zgoda na pracę w aptece w Niemczech jest wydawana przez tamtejszy odpowiednik Okręgowej Izby Aptekarskiej (Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe). Zaświadczenie oznacza uznanie prawa do wykonywania zawodu na terenie Niemiec. Spis aktualnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o pozwolenie na pracę można w łatwy sposób pobrać ze strony internetowej tej instytucji.

Ubiegając się o pozwolenie na pracę należy przedłożyć odpowiednie dokumenty m.in.: prawo do wykonywania zawodu, zaświadczenie o niekaralności, życiorys, paszport lub dowód osobisty. Wszystkie muszą być przetłumaczone na język niemiecki i poświadczone notarialnie. Poza kompletem dokumentów osoba ubiegająca się o pracę musi posługiwać się płynnie językiem niemieckim.

Farmaceuta za granicą – UK

Praca farmaceuty w Anglii wymaga wykształcenia zawodowego i biegłej znajomości języka, w tym specjalistycznego słownictwa. Należy pamiętać, że rolą farmaceuty jest pomoc pacjentowi, który oczekuje nie tylko realizacji recepty, ale również porady czy instrukcji przyjmowania leku.

Aby móc pracować w aptece w UK, trzeba posiadać tamtejsze prawo do wykonywania zawodu. Przed aplikacją warto sprawdzić aktualne stawki za wydanie zezwolenia na pracę. Aby je uzyskać, osoba chcąca podjąć zatrudnienie musi się zarejestrować w odpowiedniku polskiej Izby Aptekarskiej – General Pharmaceutical Council (GPhC). Rejestracja polega na złożeniu dokumentów (dyplom potwierdzający wykształcenie i doświadczenie zawodowe – polski dyplom farmaceuty jest uznawany w Wielkiej Brytanii, dokument potwierdzający ukończony staż, dowód osobisty i fotografie), które muszą być przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone notarialnie. Farmaceuta musi zdać egzamin z języka angielskiego z oceną przynajmniej 7 na 9, co jest poziomem zaawansowanym. Opłata za rejestrację z wynosi około 500 funtów. Koszt egzaminu to około 160 funtów. O dokładnej procedurze można przeczytać na stronie: www.pharmacyregulation.org. Czas oczekiwania na nostryfikację dyplomu trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, dlatego warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych agencji rekrutacyjnych, aby przyspieszyć proces aplikacji.

Praca za granicą jest niewątpliwie wyzwaniem, które warto podjąć, mimo konieczności przejścia przez często skomplikowany proces rekrutacji. To nie tylko szansa na zdobycie zawodowego doświadczenia, ale również perspektywa atrakcyjnych zarobków.

 

Bibliografia:

  1. Naczelna Izba Aptekarska, Farmaceuta w UE,  online: www.nia.org.pl/farmaceuta-w-ue/
  2. Guro Johnsen, Polski Farmaceuta w Szwecji, MGR.FARM – Magazyn dla Farmaceutów: str: 28-29
  3. Dolnośląska Izba Aptekarska, Uznanie kwalifikacji zawodowych i wydanie PWZ w Niemczech,  online: dia.com.pl

Czytaj także:

Praca w Norwegii – jak wygląda praca w aptece w krainie fiordów