Stres w pracy farmaceuty wynika z dużej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a także z ciągłego kontaktu z klientami, z których każdy chce zrealizować swoją sprawę jak najszybciej. Na niektórych działa on mobilizująco, jednak większości osób kojarzy się jako coś nieprzyjemnego i uciążliwego. Bez względu na okoliczności, jedno jest pewne – nie można pozwolić na to, aby długotrwały stan zdenerwowania przejął kontrolę nad życiem.

Stres w miejscu pracy określany jest jako stan dyskomfortu psychicznego, którego pojawienie się związane jest z warunkami lub wymaganiami pracy bądź pracodawcy. Definicja ta jest jednak dość ogólna. Warto więc zgłębić to zagadnienie i poznać zarówno przyczyny i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy.

Przyczyny stresu w pracy

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie jak pokonać stres w pracy, warto zastanowić się co go powoduje. Dyskomfort nie pojawia się znikąd, dlatego trzeba zwracać uwagę na czynniki ryzyka i niepokojące symptomy. Źródła stresu w pracy farmaceuty mogą być rozmaite – kontakt ze zdenerwowanym klientem, konieczność długich godzin pracy czy dolegliwości fizyczne związane z przebywaniem w pozycji stojącej. Mimo to, wyróżnia się kilka podstawowych przyczyn:

 • przeciążenie pracą (ilościowe lub jakościowe) – zbyt duża liczba obowiązków, presja czasu, ciągłe nadgodziny, wykonywanie trudnych zadań, duża odpowiedzialność;
 • niedociążenie pracą – monotonia obowiązków;
 • brak kontroli nad pracą – nieelastyczny czas pracy, narzucony sposób wykonywania zadań, niewiedza co do celu pracy;
 • niepewność roli zawodowej – brak określonych obowiązków;
 • konflikt ról w ramach pracy – otrzymywanie sprzecznych poleceń;
 • niewłaściwe relacje interpersonalne – zły kontakt z przełożonymi, konflikty ze współpracownikami, brak poczucia wsparcia;
 • fizyczne warunki pracy – hałas, nieodpowiednia temperatura.

Czynniki te mogą wywoływać nie tylko zdenerwowanie podczas przebywania w miejscu zatrudnienia, ale również stres przed pracą. W takich okolicznościach sytuacja zawodowa zaczyna mieć wpływ na całe życie. Co istotne, stres w pracy zawodowej może przytrafić się każdemu. Co prawda niektóre zawody są na niego bardziej narażone (np. stres w pracy pielęgniarki czy lekarza), jednak wykonywana profesja ma często drugorzędne znaczenie.

Stres w pracy – objawy i skutki

Wiedza związana z tym, jak walczyć ze stresem w pracy może okazać się naprawdę potrzebna. Taki stan ma bowiem wiele negatywnych konsekwencji. Skutki stresu w pracy potrafią być bardzo dotkliwe. Ucierpieć może zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Długotrwały stres w pracy powoduje:

 • dekoncentrację,
 • spadek produktywności,
 • wyczerpanie,
 • problemy psychiczne (np. depresję czy bezsenność),
 • wypalenie zawodowe,
 • dolegliwości bólowe (np. bóle głowy, pleców, żołądka),
 • choroby układu krążenia,
 • problemy w życiu prywatnym,
 • skłonność do stosowania używek.

Skutki stresu w pracy są naprawdę poważne. Jeśli zauważalne są jego objawy, jak rozdrażnienie czy ciągłe zmęczenie, warto wiedzieć jak poradzić sobie ze stresem w pracy.

Jak sobie radzić ze stresem w pracy?

Jeśli chodzi o stres w pracy i to jak sobie radzić przede wszystkim należy pamiętać, że radzenie sobie z negatywnymi emocjami to proces. Dlatego też, należy stopniowo zmieniać swoje podejście i nawyki. W ten sposób walka ze stresem w pracy będzie efektywna. Wprowadzanie drobnych zmiany w życiu spowoduje poprawę. Rady odnośnie tego jak opanować stres w pracy dotyczą kilku podstawowych wskazówek, którymi warto się kierować:

 • wyznaczać priorytety w pracy,
 • nauczyć się zarządzać czasem,
 • dbać o kontakty ze współpracownikami – zawsze znajdzie się choć jedna przyjazna osoba,
 • być asertywnym – nauczyć się wyrażać swoje zdanie,
 • informować przełożonego o problemach i niedogodnościach – kompetentny pracodawca weźmie to pod uwagę,
 • pamiętać o przerwach w trakcie pracy,
 • stosować techniki relaksacyjne,
 • starać się wysypiać,
 • zadbać o swoją kondycję fizyczną,
 • w wolnym czasie cieszyć się z hobby, co pozwoli oderwać myśli od problemów,
 • nie być dla siebie zbyt surowym – każdemu czasem coś nie wychodzi, ale to nie powód, aby stres związany z pracą przejął kontrolę nad całym życiem.

Tak naprawdę nie ma uniwersalnej metody. Każdy powinien przyjrzeć się swoim własnym potrzebom i stopniowo zacząć je realizować. Sposoby na stres w pracy mogą być różne, jednak najważniejsze to umieć w porę rozpoznać pojawienie się problemu i zacząć działać.